Fertiliser Dealers

State Name: HIMACHAL PRADESH District Name: MANDI

Sl.No District / Block Place of Business / Dealer Name & Address Licence Number Validity of Licence Product Names Licensing authority Telephone
MANDI / BALH   Him Fed Store nagchala    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / SERAJ   Chhatri Mangroo Mandev Co-Op. Society Ltd. Chhatri V&PO Chhatri Teh. Chachiot Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / KARSOG   Sartwala Sh. Tara Chand S/o Paras Dev Vil. Sartwala PO Mahunag Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / KARSOG   . Arojot The Sharoshan Co-Op. Society Ltd. Arojot Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / GOPALPUR   . Dhalwan The Dhalwan Co-Op. Society Ltd. SadwalV & P.O. Dhalwan Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / CHAUNTRA   Ahju The Ahju Service Co-Op. Service Society Ahju Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / CHAUNTRA   Ahju The CMP Society Ahju Ltd. Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / CHAUNTRA   Ahju The Sohan Lal D/H CAS Ahaju Co-Op. Society Ahju Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
MANDI / SUNDARNAGAR   Alsu Sh. Amar Nath S/o Kanhya Lal Vill. Alsu Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
10  MANDI / BALH   Althu The Althu Co-Op. Sons Store Ltd. Althu VPO Althu Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
11  MANDI / DRANG   Arang The Batheri Gram Service Village Arang P.O. Batheri Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
12  MANDI / SUNDARNAGAR   Badav The Kishan CMP Society Ltd. Jarol Vill. Badav P.O. Jarol Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
13  MANDI / GOHAR  Badha The Nandgarh CAS Ltd. Badha P.O. Badha Teh. Cahchiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
14  MANDI / BALH   Baggi The CMP Ltd. Baggi Village Baggi P.O. Baggi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
15  MANDI / BALH   Baggi The CMP Ltd. Baggi Village Baggi P.O. Baggi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
16  MANDI / MANDI SADAR   BaggiThe Sehli Gram Sewa Co-Op. Society at Baggi Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
17  MANDI / BALH   Bagh Sh. Rup Lal S/o Sh. Khem Chand Village Bagh P.O. Balt Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
18  MANDI / GOHAR  Bagraid The Jagtamba CMP Society Dagraw Ltd. Bagraid Depot Bagsaid Teh. Chachoit Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
19  MANDI / KARSOG   Bagsher The Bagsher CMP Society Ltd Bagsher Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
20  MANDI / KARSOG   Bagsher The H.P. State Co-Op. Marketing & Consumer Federation Ltd. The Bagsher CMP Society Ltd. Bagsher Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
21  MANDI / DRANG   Balh The Machhender Nath GAS Ltd. Balh Teh. Padhar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
22  MANDI / DRANG   Balh The Amargarh Co. Op. Service Balh Teh. Padhar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
23  MANDI / BALH   Balh Sh. Jai Dev Saini S/o Sh. Narpat Kansha Chowk Balh Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
24  MANDI / KARSOG   Balhar Nala The Balhar Co. Op Sosiety Balhar Nala Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
25  MANDI / GOHAR  Balhari Sh. Kishan Lal S/o Sh. Thakar dass Village Balhari P.O. Segli Teh. Chachiot Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
26  MANDI / SERAJ   Balichowki Sh. Yashwant Kumar S/O S. Naryan Dass V&PO Balichowki Teh. Balichowki Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
27  MANDI / KARSOG   Banaon The Beunse Co-Op. Society Banaon P.O. Kuroo Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
28  MANDI / DRANG   Barot The Barote CMP Society Ltd. Barot Village P.O. Barot Teh. Drang Distt. Mandi H.P.     31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
29  MANDI / GOPALPUR   Barot The Barot G.S. CMP Society Barot Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
30  MANDI / GOPALPUR   Barot The Barot G.S. Co. Op. Society Ltd. Sub Depot Kalthat Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
31  MANDI / BALH   Barsu The Barsoo Co-Op. Society Barsu Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
32  MANDI / DRANG   Bassi The Joginder Nagar Co. Op. Marketing Union Bassi Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
33  MANDI / BALH   Batehra The Secretary Rajwari CAS Ltd. Batehra VPO batehra Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
34  MANDI / BALH   Batehra The Secretary Rajwari CAS Ltd. Batehra VPO batehra Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
35  MANDI / GOHAR  Batherari Sh. Jhabe ram S/o Sh. Manohar Lal Village Batherari P.O. Bassi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
36  MANDI / DRANG   Batheri The Batheri Gram Service Co. Op. Ltd. V&PO Batheri Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
37  MANDI / SERAJ   Bayar Sh. Netar Singh S/o Sher Singh D/H bayar Sub. Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
38  MANDI / SUNDARNAGAR   BeenaThe Khilra, Beena GSSS Ltd. Vill Beena P.O. Kalod Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
39  MANDI / SUNDARNAGAR   BehnaThe Behna CMP Society Ltd. Behna, Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
40  MANDI / BALH   Bhadyal The Bhadyal Co.Op. Cons. Store Ltd. Bhadyal P.O. Tikker Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
41  MANDI / BALH   BhadyalThe Bhadyal Co-Op. Cons. Store Bhadyal, VPO Bhadyal Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
42  MANDI / BALH   Bhadyal The Bhadyal Co-Op Consumer Store Bhadyal VPO Bhadyal Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
43  MANDI / KARSOG   BhakaSh. Hetander S/o Laxi Singh Vill. Bhaka PO Nihri Sub Teh. Nihri Distt. Mandi    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
44  MANDI / GOPALPUR   Bhambla The CMP Bhambla --do--    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
45  MANDI / GOPALPUR   Bhambla The CMP Bhambla Sub Depot Jaboth --do--    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
46  MANDI / GOPALPUR   Bhambla The Incharge, Himfed Store Godown Bhambla Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
47  MANDI / BALH   Bhangrotu The Durga GAS Bhangrotu PO Bhangrotu Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
48  MANDI / KARSOG   Bhanthal The Laxmi Co-Op. Society Ltd. Bhanthal PO Bhanthal Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
49  MANDI / SUNDARNAGAR   Bhantrar The Bhantrar CMP Society Ltd. Bhantrar Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
50  MANDI / SUNDARNAGAR   Bhanuri The Banaid CAS Bhanuri PO Bhanwari Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
51  MANDI / SUNDARNAGAR   Bhanwar Sh. Yogender Singh S/o Sh. Lala Ram R/O Bhanwar Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
52  MANDI / DRANG   Bhararu The Dhararu CMP Society Ltd. Bhararu Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
53  MANDI / DHARMPUR   Bhartpur Sh. Chuni Lal S/o Sh. Saaran Singh Village Bhartpur P.O. Bharatpur Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
54  MANDI / CHAUNTRA   Bhatta Sh. Prem Singh S/o Kali Dass Vill. Bhatta P.O. Santhal Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
55  MANDI / MANDI SADAR   Bhatwari Sh. Mohar Chand S/o Shetu Ram R/O Bhatwari P.O. Kot Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
56  MANDI / MANDI SADAR   Bhatwari The Jawalapur Multipirpose Co-Op. Society Ltd. Bhatwari P.O. Kot Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
57  MANDI / KARSOG   Bhithi The Soma Kothi CAS Store Ltd. Bhithi Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
58  MANDI / SUNDARNAGAR   Bhojour Sh. Akash Verma S/o Mast Ram R/O Bhojour Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
59  MANDI / SUNDARNAGAR   Bhour The Bhour CAS Bhour Vill Bhour P.O. Kanaid Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
60  MANDI / MANDI SADAR   Bir The Bir Co-Op. Cons. Store Vill. & P.O. Bir Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
61  MANDI / GOHAR  Cahil Chowk Sh. Hem Singh S/o Sh. Maya Ram R/o Cahil Chowk Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
62  MANDI / GOHAR  Chachiot Sh. Bhagwan Singh S.o Daram Singh Village Chachiot P.O. Cahchiot Dsitt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
63  MANDI / GOHAR  Chachiot Mandojly The Vijay Co.Op. Society Chachiot Mandojly Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
64  MANDI / GOHAR  Chachiot Mandojly The Vijay Co.Op. Society Chachiot Mandojly Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
65  MANDI / GOHAR  Chail Chowk The Branch Manager HPMC Grading Chail Chowk Teh. Cahchiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
66  MANDI / GOHAR  Chail Chowk Smt. Himachali Sharma Village Chail Chowk The. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
67  MANDI / SERAJ   Chajwala The CMP Society Chajwala Society Ltd. Sub Teh. Balichowki Distt. Mandi H.P. S.P. Kanda    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
68  MANDI / GOPALPUR   Chalhog The Secretary Anpurna Co-op. Cons. Store Ltd. Chalhog Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
69  MANDI / SUNDARNAGAR   Chambi The CMP Chambi Sub D/H, Plota V&PO Chambi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
70  MANDI / SUNDARNAGAR   Chambi The Chambi CMP Society Ltd. Chambi VPO Chambi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
71  MANDI / GOPALPUR   Chandesh The CMP Chandesh CO-Op. Society Ltd. Chandesh V&PO Chandesh Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
72  MANDI / BALH   Chandyal Sh. Gagan Pradeep S/o Naresh Kumar M/s Balh Valley Agra Tech. Vill. Chandyal PO Gagal Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
73  MANDI / SUNDARNAGAR   Chanol The Majhkhtar Co-Op. Society Bharol V. Chanol P.O. Talai Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
74  MANDI / GOPALPUR   Chanyani The CMP Baldwara Sub Depot Chanyani Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
75  MANDI / BALH   Charwara Sh. Kuldeep Singh S/o Sh. Ganga Ram Village Charwara P.O. Ghwara Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
76  MANDI / SUNDARNAGAR   Chattar The Chttar CMP Chattar Vill Chattar Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
77  MANDI / BALH   Chhalkh The Hateshwari Co. Op. Scoiety at Chhalkh Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
78  MANDI / GOHAR  Chhaprahan The Dev Bala Kameshwar Co.Op. Cons. Store Ltd. Chhaprahan Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
79  MANDI / GOHAR  Chharyand.Sh. Bhishan kumar S/o Sh. Mohandev Singh Thakur R/o Chharyand P.O. Paerwara Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
80  MANDI / GOPALPUR   Chhattar The Sanjay Sahkari Co-Op. Phokla Bhandar its. At Chhattar Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
81  MANDI / DHARMPUR   Chhattar Chowk The Chhattar Chowk CAS Chhattar Chowk Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
82  MANDI / KARSOG   Chindi Karsog The Branch Manager HPMC Granding House Chindi Karsog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
83  MANDI / DHARMPUR   Cholthra The G.S. Sahakari Sabha Samiti Depot Kangu Ka Gehra Village Cholthra P.O. Cholthra Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
84  MANDI / DHARMPUR   Cholthra The CAS Cholthra Village Cholthra P.O. Cholthra Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
85  MANDI / KARSOG   Choridhar The Choridhar Co-Op Society Ltd. Choridhar Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
86  MANDI / DHARMPUR   Chowki The Nawani GS Co. Op. Society Ltd. Sub Depot Chowki Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
87  MANDI / DHARMPUR   Chowki The Nawani GS Co. Op. Society Ltd. Sub Depot Chowki Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
88  MANDI / BALH   ChunahanSh. Mast Ram S/o Sh. Tulsi Ram R/o Chunahan P. O. Chunahan Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
89  MANDI / BALH   Chunahan Sh. Kishori Lal S/o Sh. Krishan Chand Gupta R/o Chunahan P.O. Chunahan Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
90  MANDI / SUNDARNAGAR   Churad The Pragti CAS Churad V&PO Churad Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
91  MANDI / KARSOG   Churag The Durga CAS Churag Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
92  MANDI / KARSOG   Churag The Orchard aid Agency Churag Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
93  MANDI / KARSOG   Churag The Aprajita Enterprises Main Bazar Churag Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
94  MANDI / DHARMPUR   Dabrot Marthri The Jagtamba Co.Op. Society Dabrot Marthri Samour Teh. Sarkaghat Dsitt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
95  MANDI / SUNDARNAGAR   Dadoh Sh. Gopal Chand S/o Nankm Chand Vill. Dadoh Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
96  MANDI / SUNDARNAGAR   Dadoli The Samkal Co-Op. Society Vill Dadoli PO Upper Behli Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
97  MANDI / BALH   Dador Sh. Aakash Kumar S/o Sh. Mohan Singh R/o Dador P.O. Dhavan Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
98  MANDI / BALH   Dadour Sh. Gian Singh S/o Budhi Singh Vill. Dadour PO Dhaban Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
99  MANDI / CHAUNTRA   Dalad The CMP Society Ltd. Dalad PO Dalad Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
100  MANDI / GOPALPUR   Daldwara The CMP Society Daldwara Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
101  MANDI / DHARMPUR   Damrehra The Laxmi CMP Society Ltd. Damrehra P.O. Ropti Village Demrehra Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
102  MANDI / GOPALPUR   Dangar Sh. Kashhmir Singh S/o Nard Lal Vill. Dangar Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
103  MANDI / DHARMPUR   Darhal Sh. Deveinder Singh S/o Sh. Hari Singh Village Darhal P.O. Darhal Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
104  MANDI / DHARMPUR   Devbararta The Jamsai GSSS Ltd. Devbararta P.O. Chowk Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
105  MANDI / GOHAR  Devdhar Sh. Prakash Chand Village Devdhar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
106  MANDI / DHARMPUR   Dhalra Sh. Dina Nath S.o Sh. Chandhari Ram Village Dhalra P.O. Dhalra Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
107  MANDI / GOPALPUR   Dhalwan The Dhalwan Co-Op. Society Ltd. Dhalwan V & P.O. Dhalwan Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
108  MANDI / KARSOG   Dhamehal The Nag Dhuni Co-Op. Society Ltd. Cons. Store Dhamehal Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
109  MANDI / SUNDARNAGAR   Dhanotu Sh. Inder Singh S/o Nand Ram R/O Dhanotu P.O> Mahadev Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
110  MANDI / SUNDARNAGAR   Dhanotu Sh. Vinod Kumar S/O Sh. Hari Singh R/o Dhanotu P.O. Mahadev Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
111  MANDI / SUNDARNAGAR   Dhanotu Sh. Vinod Kumar S/O Sh. Hari Singh C/o V.K. Seed Store Dhanotu P.O. Mahadev Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
112  MANDI / SUNDARNAGAR   Dhar Sh. Jai Lal S/o Bandi Ram Vill Dhar Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
113  MANDI / DHARMPUR   Dharampur The Dharampur Agr. Co.Op. Dharampur Teh. Sarkaghat Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
114  MANDI / CHAUNTRA   Dhlu at Tikri Mushera The Dohlu Gram Co-Op. Dhlu at Tikri Mushera Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
115  MANDI / SUNDARNAGAR   Dhranda The Gram Seva Sahkari Sabha, Dhranda Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
116  MANDI / BALH   Diargi The Hateshwari Co.Op. Society at Diargi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
117  MANDI / GOPALPUR   Fatehpur The Fatehpur Co-Op Society Fatehpur Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
118  MANDI / GOPALPUR   G/Pur The CMP Society G/Pur V&PO G/Pur Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
119  MANDI / GOPALPUR   Gadhyani The Gadhyani Gram Sewa Sahkari Sabha Samiti Gadhyani Teh. S/Ghat    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
120  MANDI / BALH   Gagal The Ghasnu CMP Society Gagal Village Gagal P.O. gagal Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
121  MANDI / BALH   Gagal The Ghasnu CMP Society Gagal Village Gagal P.O. gagal Sale Point Gagal Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
122  MANDI / BALH   Gagal The Ghasnu CMP Society Gagal Village Gagal P.O. gagal Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
123  MANDI / BALH   Gagal Sh. Nater Singh S/o Sh. Govind Ram R/o Gagal Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
124  MANDI / KARSOG   Gajeha Sh. Kandhi Ram S/o Sawaru Ram R/o Gajeha Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
125  MANDI / BALH   Galma Sh. Umesh Kumar S/o Devinder Kumar Village Galma P.O. Galma Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
126  MANDI / BALH   Galma Sh. Ramesh Lal S/o Sh. Gouri Prasad Village galma P.O. Galma Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
127  MANDI / GOHAR  Ganai Sh. Palas ram R/o Ganai P.O. Cahil Chowk Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
128  MANDI / GOPALPUR   Gandhot The Gandhot G.S. Co-Op. Society Gandhot Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
129  MANDI / DHARMPUR   Garat Sh. Dharam Pal S/o Sh. Omi Ram Village Garat P.O. Seoh Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
130  MANDI / DHARMPUR   Garli The Sakari Opbhokta Bandhar Samiti Gharwasara Sub Depot Garli Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
131  MANDI / SERAJ   Gattu The Gattu Co-Op. Society Gattu Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
132  MANDI / SERAJ   Ghamrala The Ghamrala Co-Op. Cons Store Ghamrala Vill. Ghamrala Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
133  MANDI / SUNDARNAGAR   Ghangoo The CMP Society Ghangnoo V&PO Ghangoo Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
134  MANDI / GOHAR  Ghanyara Sh. Jai Singh S/o Sh. Ganesh R/o Ghanyara P.O. Gohar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
135  MANDI / GOPALPUR   Ghar The CMP Gohar Society V&PO Ghar Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
136  MANDI / GOPALPUR   Ghar The CMP Gohar Society V&PO Ghar Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
137  MANDI / SERAJ   Ghat Sh. Laxmi Chand S/o Alam Chand V&PO Ghat Teh. Balichowki Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
138  MANDI / SERAJ   Ghatt Sh. Laxmi Chand S/o V&PO Ghatt Sub Teh. Balichowki Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
139  MANDI / BALH   Ghatta Sh. Inder Singh S/o Devi Ram VPO Ghatta PO Ghatta Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
140  MANDI / BALH   Ghatta Sh. Prem Singh S/o Narotam R/o Village Ghatta P.O. Ghatta Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
141  MANDI / DHARMPUR   Giun The Giun Co.Op. Society Cons. Store 7 Village Giun P.O. Giun Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
142  MANDI / GOPALPUR   Gohar The Gohar CMP Co-Op Society Ltd. Gohar V&PO Gohar Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
143  MANDI / GOHAR  Gohar The Gohar Co.Op. Society ltd. Gohar P.O. Gohar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
144  MANDI / GOHAR  Gohar Smt. Godawari W/o Sh. Ramesh Cahnd Village Gohar P.O. Gohar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
145  MANDI / DRANG   Gumma The Jagtamba CMP Society Ltd. Gumma V&PO Gumma Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
146  MANDI / BALH   Gurkotha The Om Pati Gram Service Co-Op. Society Gurkotha Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
147  MANDI / SUNDARNAGAR   Hara Bag The Janta GAS Ltd. Hara Bag P.O. Harabag Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
148  MANDI / DRANG   Harabhag Sh. Harish Chander S/o Sh. Girdhari Lal V&PO Harabhag Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
149  MANDI / GOPALPUR   Harwan The Harwan Chowk CAS Ltd. Harwan V&PO Harwan Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
150  MANDI / GOPALPUR   Harwan The Harwan Chowk CAS Ltd. Harwan V Harwan, P.O. Chowk Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
151  MANDI / DHARMPUR   Hawani Baroti Sh. Trahru Ram The Scoiety CMP Hawani Baroti P.O. Baroti Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
152  MANDI / MANDI SADAR   Indira Market Sh. Hem Rajan saini S/o Achhar Singh Saini Shop No. 224 Indira Market Mandi.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
153  MANDI / MANDI SADAR   Indira Market Sh. Naresh Saini S/o Amar Singh saini, Shop No. 199 Indira Market Mandi Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
154  MANDI / GOHAR  Jach Sh. Dev mani S/o Sh. Naryan dass R/o Jach Teh. Chachiot Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
155  MANDI / GOHAR  Jahal The Krish Co.Op. Society Ltd. Jahal P.O. Jahal Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
156  MANDI / GOPALPUR   Jahmat The Secretary the Jahmat G.S. Co-Op. Sociegty Ltd. Sub Depot Daboie Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
157  MANDI / GOPALPUR   Jahmat The Jhmat G.S. Co-Op. Society Ltd. Jahmat Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
158  MANDI / GOPALPUR   Jahmat The Jhmat G.S. Co-Op. Society Ltd. Jahmat Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
159  MANDI / SUNDARNAGAR   Jai Devi The Jai Devi CAS Jai Devi V&PO Jai Devi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
160  MANDI / DRANG   Jalpahar The Jalpa Co.Op. Cons. Store Jalpahar V&PO Jalpahar Teh. Padhar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
161  MANDI / GOPALPUR   Jamani The Jamani Co-Op. Society Jamani Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
162  MANDI / DHARMPUR   Jamsai The Jamsai GSSS Ltd. Jamsai CMP Ludhyana Teh. Sarkaghat Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
163  MANDI / BALH   Janaid The Naina Tunga Co. Op. Society Janaid P.O. Marathu The. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
164  MANDI / BALH   Janaid The Naina Tunga Co. Op. Society Janaid P.O. Marathu The. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
165  MANDI / SUNDARNAGAR   Jaral The Kishan CMP Society Ltd. Jaral V&PO Jaral Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
166  MANDI / SUNDARNAGAR   JarolThe Kishan CMP Society Jaral Salwana V&PO Jarol Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
167  MANDI / SERAJ   Jarol The Sarwati Co-Op. Cons. Store Ltd. Sub Depot PO Jarol Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
168  MANDI / SERAJ   Jarol The Ghamrala Co-Op. Cons Store Ltd. Sub Depot PO Jarol Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
169  MANDI / DHARMPUR   Jhangi The CAS Shiv Shankar Co.Op. Cons. Store Ltd. Village Jhangi P.O. Jhangi Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
170  MANDI / GOHAR  Jhungi The Jhungi CAS Chungi Village Jhungi P.O. Jhungi Teh. Nihri Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
171  MANDI / DRANG   Joginder NagarThe Joginder Nagar Sub Div. Co. Op. M&C Union Ltd. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
172  MANDI / DRANG   Joginder Nagar The Joginder Nagar CMP Society Ltd. Joginder Nagar Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
173  MANDI / DRANG   Joginder Nagar Him Fed Store Joginder Nagar Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
174  MANDI / SUNDARNAGAR   Jugahan The Jaral Co-Op. Society Ltd. VPO Jugahan Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)     31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
175  MANDI / DRANG   Julag The Julag CAS Ltd. Teh. Padhar V&PO Julag Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
176  MANDI / KARSOG   Kalashan The Kalashan GSS Society Ltd. Kalashan Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
177  MANDI / GOHAR  Kaltla Sh. Kahan Singh S.o Sh. Lachi Ram Village Kaltla P.O. Gohar Teh. Gohar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
178  MANDI / SUNDARNAGAR   Kamand The Mangarh CMP Depot Kamand Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
179  MANDI / DHARMPUR   Kamlah Fort The Kamlah CMP Society Kamlah Fort Teh.Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
180  MANDI / SUNDARNAGAR   Kanaid Sh. Pawan Kumar S/o Hari Singh VO Kanaid Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
181  MANDI / GOHAR  Kanda The Secretary Co.Op. Society Kanda Teh. Thunag Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
182  MANDI / SUNDARNAGAR   Kandar The Kishan CMP Society Ltd. Jarol Vill. Kandar P.O. Jarol Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
183  MANDI / SUNDARNAGAR   Kangoo The Sec. The Slapper CMP Society Ltd. Kangoo Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
184  MANDI / SERAJ   Kanjheli The Katroo Coop. Society Ltd Kanjheli Vill Kanjheli P.O. Janjheli Sub. Teh. Thunag Distt. Mandi    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
185  MANDI / GOHAR  Kanula Sh. Prem Singh S/o Sh. Surinder Village Kanula P.O. Gohar Teh. Gohar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
186  MANDI / SUNDARNAGAR   Kapahi The Arthi CAS Ltd. Arthi V&PO Kapahi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
187  MANDI / KARSOG   Karsog Him Fed Karsog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
188  MANDI / KARSOG   Karsog Sh. Padam Dev Gupta VPO & Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
189  MANDI / KARSOG   Karsog M/S Kamal Seed House Karsog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
190  MANDI / KARSOG   Karsog The Nihri GSS Co-Op. Society Ltd. & VPO & Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
191  MANDI / KARSOG   Karsog The Karsog CMP Co-Op. Society Karsog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
192  MANDI / KARSOG   Karsog The Karsog CMP Co-Op. Society Karsog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
193  MANDI / KARSOG   Karsog The Karsog CMP Co-Op. Society Karsog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
194  MANDI / MANDI SADAR   Kasan Sh. Kashmir Singh Vill. Kasan P.O. Saigaloo Sub Tehsil Kotli Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
195  MANDI / KARSOG   Kash The Nag Kalsi Co-Op. Consumer Store Samiti Kash Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
196  MANDI / KARSOG   Kasha The Nagkalvi Co-Op. Cons. Store Kasha Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
197  MANDI / MANDI SADAR   Kataula Sh. Rajinder Singh S/o Her Dev V&PO Kataula Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
198  MANDI / DRANG   Kathog The Kathog Service Co.Op. Society V&PO Kathog Teh. Padhar Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
199  MANDI / MANDI SADAR   Katindi Sh. Inder Singh S/O haru Ram V&PO Katindi Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
200  MANDI / KARSOG   Katrala The Jai Singh Baba Co-Op. Cons Store Katrala Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
201  MANDI / GOHAR  Kelodhar Sh. Heshiwar Singh S/o Sh. Goverdhan Singh Village Kelodhar P.O. Kelodhar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
202  MANDI / BALH   Khadhla Shl Chand Ram S/o Sh. Bhikam Ram Vill Khadhla PO Kummi Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
203  MANDI / MANDI SADAR   Khadyad The Khakhadyad CMP Society Ltd. Vill Khadyad P.O. Kotli Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
204  MANDI / BALH   Khadyala S/o Chuni Lal Vill. Khadyala PO Kummi Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
205  MANDI / MANDI SADAR   Khalnoo The Khalanoo Co-Op. Cons Store Ltd. Khalnoo V&PO Khalnoo Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
206  MANDI / KARSOG   Khaneol Bagra The Khaneol Bagra Co-Op. Society Ltd. Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
207  MANDI / GOHAR  Kharsi The Pathan Kot Sewa Co.Op. Society kot Village Kharsi P.O. Kharsi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
208  MANDI / GOHAR  Kharsi The Gohar CMP Ltd. Kharsi Village Kharsi P.O. Kharsi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
209  MANDI / GOHAR  Kheer Sh. Tej Pal S/o Sh. Kishori Lal Village Kheer P.O. Gohar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
210  MANDI / DHARMPUR   Khoda Sh. Tara Chand S/o Sh. Sohan Singh Village Khoda Teh. Sarkaghat Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
211  MANDI / SERAJ   Khola Nala The man-dighy of CMP Society Ltd Khola Nala Sub Teh. Balichowki Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
212  MANDI / KARSOG   Kholbra Sh. Som Prakash S/o Tej Ram VPO Kholbra Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
213  MANDI / GOHAR  Kholu Smt. Sheetla Devi W/o Sh. Budhu Ram R/o Kholu P.O. Cail Chowk Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
214  MANDI / CHAUNTRA   Khudi Sh. Roshan Lal S/o Shobha Ram Vill. Khudi Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
215  MANDI / GOPALPUR   Khudi Khan Sh. Biri Singh S/o Udho Ram V.P.O. Khudi Khan Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
216  MANDI / GOHAR  Kithed The Kishan Sewa Sahkari Samiti Kithed Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
217  MANDI / BALH   Kot The Laxmi Co-Op. Consumer Store Ltd. Kot PO Chunahan Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
218  MANDI / GOPALPUR   Kot Dhurkari The Dhurkari Society Ltd. Kot Dhurkari Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
219  MANDI / GOPALPUR   Kot Dhurkari The Dhurkari Society Ltd. Kot Dhurkari depot Matyara Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
220  MANDI / BALH   Kothi Sh. Man Singh S/o Sh. Nekhu Ram R/o Kothi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
221  MANDI / BALH   Kothi Sh. Hun Chand S/o Sh. Kunhan Village Kothi P.O. Kothi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
222  MANDI / DHARMPUR   Kothwan The CMP Society Ltd. Kothwan Village Kothwan P.O. Kothwan Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
223  MANDI / DHARMPUR   Kujahalh Sh. Roop Lal Depot Holter Village Kujahalh P.O. Kujahalh Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
224  MANDI / GOHAR  Kulani Sh. Nutan Kumar S/o Sh. Muni Lal Village Kulani P.O. Kanda Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
225  MANDI / BALH   Kummi Sh. Ravinder Kumar S/o Mehar Singh R/o Village Kummi P.O. Kummi at kansha Chowk Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
226  MANDI / BALH   Kummi Sh. Raj kumar S/o Sh. Anant Ram Village Kummi P.O. Kummi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
227  MANDI / GOHAR  Kutachi The Jagriti Co.Op. Society Ltd. Kutachi Village Kutachi P.O. Kutachi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
228  MANDI / GOHAR  Kuther Sh. Khem Singh S/o Sh. Girhari Lal R/o Kuther P.O. Gohar Teh. Cahchiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
229  MANDI / CHAUNTRA   Ladbharol The Ladbharol GSSS Ltd. Ladbharol VPO Ladbharol Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
230  MANDI / CHAUNTRA   Ladbharol The Sec. Ladbharol GSSS Ltf. Ladbharol VPO Ladbharol Teh. Ladbharol Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
231  MANDI / GOPALPUR   Lakhanot The Secretary Rama G.S. Co-Op Society Lakhanot Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
232  MANDI / CHAUNTRA   Langna The Secretary CMP Langna P.O. Chimani Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
233  MANDI / BALH   Lohara Sh. Rakesh Kumar S/o Sh. Sher Singh Village Lohara P.O. Lohara Teh. Sadar Dsitt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
234  MANDI / BALH   Lohara Sh. Hem Singh S/o Sh. Jiba Ram R/o Village Lohara P.O. Lohara Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
235  MANDI / BALH   Lohra The HatgarhCMP Society Ltd. Lohra VPO Lohra Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
236  MANDI / DHARMPUR   Longli The Incharge Him Fed Longli Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
237  MANDI / DHARMPUR   Longni The Jagriti Co.Op. Cons. Store Longni Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
238  MANDI / DHARMPUR   Ludhyana The secretary Joibhawan CMP Ludhyana Teh. Sarkahgat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
239  MANDI / BALH   Luhakhar Smt. Jasmanti Devi W/o Sh. Dharamu Ram R/o Luhakhar P.O. Kapahi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.     31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
240  MANDI / BALH   Lunapani Smt. Pushpa Guleria W/o Mahender Kumar Vill. Lunapani P.O. Bhangrotu Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
241  MANDI / BALH   Lunapanu The Incharge C/o Area manager Him Fed Mandi Village Lunapanu P.O. Lunapani The.Z Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
242  MANDI / DHARMPUR   Lunjol Sh. Surender Pal S/o Sh. Balam Ram R/o Lunjol P.O. Ropari Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
243  MANDI / SUNDARNAGAR   Mahadev M/S Krishan Ram & Brothers V&PO Mahadev Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
244  MANDI / SUNDARNAGAR   Mahadev The Mahadev CMP Society Ltd. Mahadev P.O. & Vill Mahadev Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
245  MANDI / KARSOG   MahasudharThe Ramgarh Co-Op. Society Ltd. Sub Depot Mahasudhar, Choridhar Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
246  MANDI / KARSOG   Mahog The Mahog Co-Op. Society Ltd. Mahog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
247  MANDI / CHAUNTRA   Mahra Ghatta Sh. Bishember Singh The Secretary The Maheshwari Co-Op. Society Ltd. Vill. Mahra Ghatta Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
248  MANDI / KARSOG   Majhan Sh. Tikam Ram S/o Keshav Ram Vi.. Majhan Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
249  MANDI / KARSOG   Majhar Sh. Hira singh S/O Narotam Vill. Majhar P.O. Karsog Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
250  MANDI / GOPALPUR   Makchari Sh. Pardeep Kumar S/o Roshan Lal Vill. Makchari P.O. Nabhahi Devi Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
251  MANDI / SUNDARNAGAR   Maloh The Maloh CMP Society Maloh V&PO Maloh Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
252  MANDI / KARSOG   Mamail The Mamail G/S Co-Op. Society Mamail Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
253  MANDI / KARSOG   Mamail Bogain The Mamail CAS Society Ltd. Mamail Bogain Depot Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
254  MANDI / MANDI SADAR   Mandal The Mandal Consumer Store at Mandal Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
255  MANDI / GOHAR  Mandop Sh. Roshan Lal S/o Sh. Daulat Ram Village Mandop P.O. Bassi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
256  MANDI / GOHAR  Mandop Sh. Roshan Lal S/o Sh. Daulat Ram Village Mandop P.O. Bassi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
257  MANDI / GOPALPUR   Maseran The CMP Co-Op. Society Maseran V&PO Maseran Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
258  MANDI / CHAUNTRA   Matroo Sh. Manij Kumar S/o SH. Subhash Chand Sharma Sub Depot Holder Matroo V&PO Matroo Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
259  MANDI / BALH   Meramasit The Meramasit Co-Op. Society Meramasit Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
260  MANDI / DHARMPUR   Morla The Chhattar Chowk CAS Depot at Morla Village Morla Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
261  MANDI / DHARMPUR   Morla Sh. Bhagi Rath D/H Fert. Bhadwar Village Morla P.O. Brang Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
262  MANDI / GOPALPUR   Motoli The CMP Society Motoli PO Samila Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
263  MANDI / GOHAR  Moviseri Sh. Shiv Lal S/o Sh. Man Singh Village Moviseri P.O. Moviseri Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
264  MANDI / GOHAR  Moviseri Sh. Man Singh S/o Village Moviseri P.O. Moviseri Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
265  MANDI / BALH   Mundra Smt. Anita Devi W/o Sh. Daleep Singh R/o Mundra P.O. Troh Balh Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
266  MANDI / GOHAR  Musaravi Sh. Mohan Singh S/o Sh. Chamaru R/o Musaravi P.O. Kanda Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
267  MANDI / GOPALPUR   Nabhai The CMP Nabhai V&PO Nabhai Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
268  MANDI / GOHAR  Nadi Sh. Kanshi Ram S/o Sh. Mansa Ram Village Nadi P.O. Nadi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
269  MANDI / GOHAR  Nagram Sh. Chet Ram S/o Sh. Karam Singh Nagram Teh. Cahchiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
270  MANDI / GOPALPUR   Nagrota The Secretary Nagrota G.S. Co-Op. Society Ltd. Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
271  MANDI / KARSOG   Nanji The satluj Valley Co-Op. Society Ltd. Nanji PO Naji Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
272  MANDI / SUNDARNAGAR   Naulakha Sh. The Naulakha Krishi Sewa Sakhari Samiti Naulakha Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
273  MANDI / GOHAR  Naun The Devi Co. Op. Store Naun P.O. Kot Village Kot P.O. Kot Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
274  MANDI / BALH   Ner Chowk Sh. Thakur S/o Sh. Khem Chand Village Ner Chowk P.O. Ner Chowk Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
275  MANDI / BALH   Ner Chowk Sh. Durga Dass S/o Late Sh. Brij Lal Vill & PO Ner Chowk Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
276  MANDI / BALH   Ner Chowk Sh. Mohan lal Saini S/o Sh. Brij Lal Saini Village Ner Chowk Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
277  MANDI / BALH   Nerchowk Sh. Padam Singh saini S/o Param Nand VPO Nerchowk Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
278  MANDI / BALH   Nerchowk Incharge IFFCO Service Centre VPO Nerchowk Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
279  MANDI / BALH   Nerchowk Sh. Ghanbir Rana S/o Arjun Singh VPO Nerchowk Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
280  MANDI / MANDI SADAR   Paddal StadiumSmt. Nisha Saini W/o Sh. N.K. saini C/o Mohit Enterprises Paddal Stadium Mandi Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
281  MANDI / SUNDARNAGAR   Padsal Smt. Durgi Devi W/o Durga Dass Vill. Padsal P.O. Kapahi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
282  MANDI / DRANG   Padwahan The Dundha CAS Ltd. Padwahan Teh. Padhar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
283  MANDI / DRANG   Pali Sh. Kripal Sisngh S/o Sh. Sidhu Ram V&PO Pali Teh. Padhar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
284  MANDI / MANDI SADAR   Panarsa The Aut Multipurpose Co-Op. Society Ltd. Panarsa at Vill. Taper P.O. Panarsa Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
285  MANDI / MANDI SADAR   Panarsa The Vijay Service Co-Op. Society Ltd. Panarsa V&PO Panarsa Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
286  MANDI / MANDI SADAR   Panarsa The Aut Multipurpose Co-Op. Society Ltd. Panarsa V&PO Panarsa Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
287  MANDI / MANDI SADAR   Panarsa at Sojha The Aut Multipurpose Co-Op. Society Ltd. Panarsa at Sojha Vill. Taper P.O. Panarsa Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
288  MANDI / CHAUNTRA   Pandal The CMP Society Pandal PO Pandal Teh.Ladbharol Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
289  MANDI / GOHAR  Pandar The Pandar CAS Village Pandar P.O. Pandar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
290  MANDI / MANDI SADAR   Pandoh The Janta Service Co-Op. Sciety Ltd. Pandoh Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
291  MANDI / KARSOG   Pangna The Pangna Co-Op. Society Ltd. Pangna Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
292  MANDI / KARSOG   Pangna The Pangna Co-Op. Society Ltd. Pangna Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
293  MANDI / GOHAR  Parwara Sh. Narender Singh S.o Sh. Govind Ram Village Parwara P.O. Parwara Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
294  MANDI / GOHAR  Patikari Sh. Udai Singh S/o Sh. Tek Cahnd Village Patikari P.O. Darwara Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
295  MANDI / GOPALPUR   Patrighat The Batohate CMP Society Patrighat Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
296  MANDI / GOPALPUR   Patrighat The Batohata CMP Society Patrighat Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
297  MANDI / SUNDARNAGAR   Phagwoo The Phagwoo CAS Phagwoo PO Jai Devi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
298  MANDI / GOPALPUR   Pingla The Pingla CMP Co-Op. society Pingla Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
299  MANDI / DHARMPUR   Piutalifal The Chhattar Chowk CAS Depot at Piutalifal Village Putalifald Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
300  MANDI / GOPALPUR   Plassi The Secretary Plassi G.S. Co-Op. Society Ltd. Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
301  MANDI / GOPALPUR   Pounta The Pounta CMP Society Pounta V&PO Pounta Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
302  MANDI / SUNDARNAGAR   Pourakothi The Himalaya CMP Society VPO Pourakothi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
303  MANDI / KARSOG   Pressi The Tikkar GSS Pressi Sabha Samiti Pressi Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
304  MANDI / BALH   Rajgarh The Koyala Bhagwati Sahkari Sabha Samiti Rajgarh Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
305  MANDI / GOPALPUR   Rakoh The Jawahar G/S Society Ltd. Rakoh P.O. Rakoh Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
306  MANDI / BALH   Randhara The Randhara Co-Op. Society VPO Randhara Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
307  MANDI / BALH   Ratti The Malthar Co-Op. Society CMP Ltd. Ratti V&PO Ratti Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
308  MANDI / BALH   Ratti The Malther Co-Op. CMP Society Ltd. Ratti VPO Ratti Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
309  MANDI / DHARMPUR   Reur The Jyoti Prakash D/H Didnu Village Reur P.O Reur Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
310  MANDI / DHARMPUR   Reur Sh. Hari Ram S/o Sh. Sajoo Ram Village Reur P.O. Reur Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
311  MANDI / BALH   Rewalsar The Kuntbhya Sub Depot Sankridhar Sabha Ltd. Vill Rewalsar Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
312  MANDI / BALH   Rewalsar The Kuntbhya CAS Ltd. Vill Rewalsar Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
313  MANDI / BALH   Rewalsar Sh. Rajinder Kumar S/o Het Ram Village Rewalsar P.O. Rewalsar Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
314  MANDI / BALH   Rewalsar The D?H Sh. Hukam Chand S/O Late SH. Lal Man VPO Rewalsar Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
315  MANDI / SUNDARNAGAR   Rohanda Sh. Devi Ram S/o Brstu Ram VPO Rohanda Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
316  MANDI / SUNDARNAGAR   Rohanda Uttam Chand S/o Sh. Pritam Singh V&PO Rohanda Sub Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
317  MANDI / SUNDARNAGAR   Rohanda Sh. Pawan Kumar The Majothi Sewa Sahkari Samiti Rohanda Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
318  MANDI / SUNDARNAGAR   Ropa Sh. Naresh Kumar S/o Beli Ram R/O Ropa P.O. Bhojpur Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
319  MANDI / DRANG   Ropa Sh. Hari Ram S/o Sh. Anant Ram R/o Ropa G.P. Ropa The.Z Padhar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
320  MANDI / DRANG   Ropa The Ropa Co. Op. Society Cons. Store Its Ropa Teh. Padhar    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
321  MANDI / GOPALPUR   Ropa The Mahila Jagriti Sahkari Samiti Ropa Thathar P.O. Bhanmbla at Ropa Thathar Teh. Sarkaghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
322  MANDI / DHARMPUR   Ropri The laxmi CMP Society Hawani Village Ropri P.O. Ropri Teh. & Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
323  MANDI / SERAJ   Ruched The Magroo Mangesh Co-Op. Society Ltd. Sub Depot Ruched Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
324  MANDI / KARSOG   Ruhghan The Mahunag CAS Society Ltd. Ruhghan P.O. Mahunag Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
325  MANDI / GOPALPUR   S/Ghat The GAS Barain PO Brain Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
326  MANDI / GOPALPUR   S/Ghat The Co-Op. Society Ltd. Samaila Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
327  MANDI / GOPALPUR   S/Ghat The Sanaghote Co-Op. Society Ltd. Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
328  MANDI / GOPALPUR   S/GhatThe Sarkaghat Co-Op. M&C Ltd. Society S/Ghat    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
329  MANDI / MANDI SADAR   Saigalu The Secretary Saigalu Co-Op. Soceity Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
330  MANDI / BALH   Sainj Sh. Kamlesh Kumar S/o Baldev R/o Sainj The. Sadar Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
331  MANDI / GOHAR  Sainj The Sainj CAS Ltd. Sainj V&PO Sainj Teh. Gohar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
332  MANDI / GOHAR  Sainj The Sainj CAS Ltd. Sainj V&PO Sainj Teh. Gohar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
333  MANDI / GOHAR  Sainj The Sainj CAS Ltd. Sainj V&PO Sainj Teh. Gohar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
334  MANDI / KARSOG   Sainj Baga The Nagdhuni Co-Op. Cons. Store Ltd. Sainj Baga Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
335  MANDI / BALH   Sainji Sh. Tarun Kumar Gupta S/o Late Sh. Brij Lal VPO Sainji via Baggi Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
336  MANDI / BALH   Sainji Sh. Brij Lal S/o Sh. Pursotam Ram Village Sainji P.O. Sainji Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
337  MANDI / DHARMPUR   Sajopiplu The Sajaopiplu CMP Society Village Sajopiplu P.O. Sajaopiplu Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
338  MANDI / GOHAR  Sakahroo Sh. Lal Singh S/o Sh. Dasu Ram Sakahroo P.O. Movisari Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
339  MANDI / GOHAR  Salahar The Sidhpur Service Co.Op. Society Ltd. Salahar P.O. Devdhar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
340  MANDI / GOHAR  Salahar The Sidhpur Service Co.Op. Society Ltd. Salahar P.O. Devdhar Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
341  MANDI / SUNDARNAGAR   Salapar Sh. Anoop Kumar S/o Khem Chand Vill. Salapar Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
342  MANDI / MANDI SADAR   Salatar The salater Co-Op. Cons Store Svill. & P.O. Salatar Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
343  MANDI / MANDI SADAR   Salater The Salater Co-Op. Cons Store Salater Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
344  MANDI / GOPALPUR   Samaila The Co-Op. Society Ltd. Samaila (Sub Depot) Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
345  MANDI / GOPALPUR   Samaila The Co-Op. Society Ltd. Samaila (Sub Depot Alsogi) Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
346  MANDI / SUNDARNAGAR   Samkal Upper Behli The CMP samkal V&PO samkal Upper Behli Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
347  MANDI / GOHAR  Samnes Sh. Karam Singh S/o Sh. Baser Ram Village Samnes P.O. Jach Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
348  MANDI / CHAUNTRA   Sanda Sh. Pras Ram S/o Kanhu Ram Vill Sanda P.O. Ootput Teh. Ladbharol Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
349  MANDI / CHAUNTRA   Sandha The CMP Sandha PO Ootpur Teh. Ladbharol Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
350  MANDI / DHARMPUR   Sandhol Incharge Him Fed Sandhol Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
351  MANDI / DHARMPUR   Sandhole The CAS Sandhole Village Sandhole P.O. Sandhole Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
352  MANDI / DHARMPUR   Sandhole The CAS Sandhole Village Sandhole P.O. Sandhole Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
353  MANDI / DHARMPUR   Sandhole The CAS Sandhole Village Sandhole P.O. Sandhole Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
354  MANDI / DHARMPUR   Sandhot The Sandhot CAS Ltd. Village Sandhot P.O. Sandhot Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
355  MANDI / CHAUNTRA   Santhal Smt. Janta Sharma VPO Santhal Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
356  MANDI / KARSOG   Sapnot Sh. Nitesh S/o Tata Chand R/o Sapnot Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
357  MANDI / KARSOG   Sarahan The Keshawar Gram Sahkari Sabha Ltd. Sarahan Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
358  MANDI / DHARMPUR   Sari The Sari CAS Co.Op. Society Sari Village Sari P.O. Sari Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
359  MANDI / GOPALPUR   Sarkaghat M/S Saini Seed Store Sarkaghat Teh. Sarkaghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
360  MANDI / MANDI SADAR   Sarwari Smt. Jogi Devi Cons Store Ltd. Sarwari Vill. Sarwari Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
361  MANDI / GOHAR  Savea Sh. Kher Singh S/o Sh. Kapoor Singh Village Savea Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
362  MANDI / SUNDARNAGAR   Sehli The Sehli CMP Society Sehali V&PO Sehli Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
363  MANDI / GOHAR  Selog Sh. Prem Chand S/o Sh. Dault Ram Village Selog P.O. Bassi Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
364  MANDI / DHARMPUR   Seoh Marhri Smour The Seoh GSSS Ltd. Seoh Marhri Smour Teh. Serkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
365  MANDI / KARSOG   Seri The Ramgarh GS.Co- Op. Society VPO Seri Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
366  MANDI / DRANG   Seri The Joginder Nagar Co. Op. Society Ltd. Seri Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
367  MANDI / SUNDARNAGAR   Seri Kothi The Serikothi CAS Ltd. VPO Seri Kothi Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
368  MANDI / SUNDARNAGAR   Serkothi The Seri Kothi CMP Society Serkothi P.O. Balag Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
369  MANDI / SUNDARNAGAR   Serkothi The Seri Kothi CMP Society Serkothi at Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
370  MANDI / SUNDARNAGAR   Serkothi The Seri Kothi CMP Society Serkothi at Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
371  MANDI / BALH   Sewashi The Hateshwari Co.Op. Society at Sewashi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
372  MANDI / SERAJ   Shilli Bagi Janjehli Darwartach Service Co-Op Society Shilli Bagi Janjehli Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
373  MANDI / MANDI SADAR   Shiva The Dadar Co-Op. Cons. Store Ltd. Shive V&PO Shiva Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
374  MANDI / BALH   Sidhkothi Sh. Mohinder Pal S/o Sh. Lekh Ram Village Sidhkothi P.O. Kothi Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
375  MANDI / BALH   Sidhtani Balh The Kishan Service Co. Op. Society Ltd. Sidhtani Balh Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
376  MANDI / BALH   Sighn Sh. Mohan Lal S/o Brij Lal Vill. Sighn PO Gagal Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
377  MANDI / BALH   Sihin Sh. Dharmender Saini S/o Durga Saini VPO Sihin Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
378  MANDI / GOHAR  Sorea The Bagla Mukhi Co.Op. Agr. Sorea Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
379  MANDI / BALH   Sorya Sh. Ranjeet Sisngh S/o Sh. Churhu Ram R/o Sorya Teh. Sadar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
380  MANDI / CHAUNTRA   Sukabag The Sukabag CMP Society Sukabag Teh. J/Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
381  MANDI / SUNDARNAGAR   Sunder Nagar The Incharge HIMFED Fert. Store Sunder Nagar Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
382  MANDI / BALH   SurahThe Rama CMP Ltd. Surah Balh Block at VPO Surah Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
383  MANDI / GOPALPUR   Surajpur The Suraj Bari CMP Society Suraj Pur Bari V&PO Surajpur Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
384  MANDI / SERAJ   Surara Sh. Chet Ram S/o Bhagat Ram Vill. Surara P.O. Balichowki at Janjheli Block Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
385  MANDI / SERAJ   Tachdhar Gafafusain Sh. Kher Singh S/o Dur Singh Vill Tachdhar Gafafusain Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
386  MANDI / GOPALPUR   Takarari The Krishana G.S. Co-Op. Society Ltd. Takarari Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
387  MANDI / MANDI SADAR   Takoli The Durga Singh S/o Dila Ram D.H Takoli PO Panarsa Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
388  MANDI / GOPALPUR   Talwan The Sec. Mahabir Co-Op. Cons Store Ltd. Talwan P.O. Chowk Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
389  MANDI / MANDI SADAR   Tandu The Tandu Co-Op. Multipurpose P.O. Tandu Teh. Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
390  MANDI / BALH   Tanwa Sh. Ravinder Pal S/o Palinder Kumar Vill. Tanwa PO Dhaban Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
391  MANDI / GOPALPUR   Tarandol The CMP Baldwara Sub Depot Tarandol Teh. S/Ghat Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
392  MANDI / BALH   Taroh Narain Singh S/o Hem Chand VPO Taroh Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
393  MANDI / BALH   Taroh Sh. Narain Singh S/o Hem Chand VPO Taroh Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
394  MANDI / BALH   Taroh Sh. Narain Singh S/o Hem Chand VPO Taroh Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
395  MANDI / DHARMPUR   Tarohla Sh. Chuni Lal S/o Sh. Mansukh Village Tarohla P.O. Tarohla Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
396  MANDI / GOHAR  Tarour Sh. Pritam Singh S/o Sh. Kundan lal Village Tarour Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
397  MANDI / KARSOG   TehThe Secretary Lower Karsog CAS Ltd. VPO Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
398  MANDI / KARSOG   TehThe Secretary Lower Karsog CAS Ltd. VPO Teh, Karsog Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
399  MANDI / SERAJ   Thachi The Laxmi Narayan CMP Society Thachi Teh. Balichowki Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
400  MANDI / SERAJ   Thachi The Laxmi Narayan CMP Society Thachi Sub Depot Seri Baggi Teh. Balichowki Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
401  MANDI / SERAJ   Thansar The Magroo Mahadev Co-Op. Society Ltd. Thansar Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
402  MANDI / DRANG   Tharki Sh. Girdhari Lal S/o Sh. Sukara Ram Village Tharki P.O. Kuffri Teh. Padhar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
403  MANDI / GOHAR  Therjen The Laxmi Seika Co.Op. Society Therjen P.O. Majhear Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
404  MANDI / DRANG   Tholtukhot The Devegarh Co.Op. Society Ltd. Tholtukhot V&PO Thaltukhed Teh. Padhar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
405  MANDI / SERAJ   Thunag Sh. Mohan Singh S/O Nard V&PO Thunag Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
406  MANDI / SERAJ   Thunag The Kakardhar Co-Op. Cons Store Ltd. Thunag Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
407  MANDI / SERAJ   Thunag The seraj Valley Kishan Sabha Thunag Sub. Teh. Thunag Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
408  MANDI / DHARMPUR   Tihra The Tihra GSSS Tihra Teh. Sarkaghat Distt Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
409  MANDI / GOHAR  Tikarari Sh. Tulsi ram S/o Sh. Shukaru P.O. Bassi R/o Tikarari Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
410  MANDI / GOHAR  Tikkar Sh. Rakesh Kumar S/o Sh. Karam Singh R/o Tikkar P.O. Bassi Teh. Cahchiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
411  MANDI / GOHAR  Tuna Sh. Dilap Thakur S/o Sh. Uttam Chand Village Tuna Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
412  MANDI / GOHAR  Tunna The Jeuny Valley Co.Op. Society Ltd. Tunna Village Tunna P.O. Tunna Teh. Chachiot Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
413  MANDI / DHARMPUR   Upper Beri Sh. Bhagmal S/o Sh. Gulab Singh Village Upper Beri P.O. Kothuwan Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
414  MANDI / DHARMPUR   Upper Beri Sh. Satish Chand S/o Sukh Ram Village Upper Beri P.O. Kothuwan Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
415  MANDI / DRANG   Urla The Urla GSSS Urla V&PO Urla Teh. Joginder Nagar Distt. Mandi H.P.    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
416  MANDI / BALH   Ymbla Sh. Neeraj Kumar S/o Dault Ram Vill. Ymbla PO Kothyhan Teh . Sadar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
417  MANDI / SUNDARNAGAR   Zeor The Bhantrar CMP Society Ltd. Zeor P.O. Broti Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
418  MANDI / SUNDARNAGAR   Zero Chowk Sh. Shiv Ram S/o Gawanoo Ram saini Seed House Zero Chowk Colony Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
419  MANDI / SUNDARNAGAR   Zero Chowk Sh. Ashwani Kuamr K.D. Seed House Zero Chowk Colony Sunder Nagar Teh. Sunder Nagar Distt. Mandi (H.P.)    31.12.2009  U,CF,SSP,MOP,CAN etc.     
Home|| Back|| India Map